main menu

Home About Services Testimonial Contact Contact Contact

Witamy na oficjalnej stronie

Biznes Usługi Księgowe

Świadczenie usług dla osób (firm) rozpoczynających działalność gospodarczą

• Pełna rejestracja działalności gospodarczej

• Pomoc w uzyskaniu NIP, Regon

• Rejestracja w zakresie VAT

Usługi finansowe:

• Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

• Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie:

-leasing

• analiza zapotrzebowania na środki finansowe

• przygotowanie wniosku

• przygotowanie business planu

• przygotowanie dokumentów dodatkowych

-kredyty bankowe

• analiza zapotrzebowania na środki finansowe

• przygotowanie wniosku

• przygotowanie business planu

• przygotowanie dokumentów dodatkowych• Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych

• Pomoc w zawieraniu wszelkiego rodzaju umów ubezpieczenia

• Analizy finansowe:

business plan

prognozy

analiza wskaźnikowa

Raportowanie

• Raporty specjalne zgodnie z wymogami

• Przekazywanie informacji rozliczeniowych

Usługi w zakresie prowadzenia księgowości

• Ewidencji przychodów

• Ksiąg przychodów i rozchodów

• Ksiąg rachunkowych

• Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

• Dodatkowych ewidencji wymaganych prawem

• Przygotowywanie niezbędnych deklaracji

Sprawy kadrowe, płacowe, ZUS

• Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

• Obsługę zatrudnienia osób

• Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

• Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

• Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń

• Umowy cywilno-prawne

• Sporządzanie druków ZUS dla każdego pracownika.

• Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji

• Sporządzanie informacji PIT - 4R.

• Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11)

• Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)

Zwrot Vat na materiały budowlane

• Sporządzanie wniosku wraz z załącznikami

• Kompletowanie całości dokumentów potrzebnych do złożenia w Urzędzie Skarbowym

Rozliczenia roczne PIT

• Sporządzanie rozliczeń rocznych na odpowiednich formularzach wraz z załącznikami

• Przesyłanie gotowych rozliczeń bezpośrednio do Urzędu Skarbowego za pomocą platformy E-Deklaracje.

Kontakt

Dojeżdżam do klienta i spotykam sie w wygodnym dla klienta miejscu i czasie.

T:664 292 150

E:biuro@biznes-rawicz.pl

ul. Pogodna 12

63-900 Rawicz